Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
01.03.2024 0 0 0
29.02.2024 0 0 0
28.02.2024 0 0 0
27.02.2024 0 0 0
26.02.2024 0 0 0
23.02.2024 0 0 0
22.02.2024 0 0 0
21.02.2024 0 0 0
20.02.2024 0 0 0
19.02.2024 0 0 0
16.02.2024 0 0 0
15.02.2024 0 0 0
14.02.2024 0 0 0
13.02.2024 0 0 0
12.02.2024 0 0 0
09.02.2024 0 0 0
08.02.2024 0 0 0
07.02.2024 0 0 0
06.02.2024 0 0 0
05.02.2024 0 0 0