Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
19.07.2024 0 0 0
18.07.2024 0 0 0
17.07.2024 0 0 0
16.07.2024 0 0 0
15.07.2024 0 0 0
12.07.2024 0 0 0
11.07.2024 0 0 0
10.07.2024 0 0 0
09.07.2024 0 0 0
08.07.2024 0 0 0
05.07.2024 0 0 0
04.07.2024 0 0 0
03.07.2024 0 0 0
02.07.2024 0 0 0
01.07.2024 0 0 0
28.06.2024 0 0 0
27.06.2024 0 0 0
26.06.2024 0 0 0
25.06.2024 0 0 0
24.06.2024 0 0 0
20.06.2024 0 0 0
19.06.2024 0 0 0