Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 09 ноември 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 08.11.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонијатурист АД Скопје - 384 обични акции