Откуп на сопствени акции
вторник, 09 ноември 2021

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 08.11.2021 година БИМ АД Свети Николе изврши откуп на:

-16 сопствени обични акции по цена од 15.550,00 денари за една акција, преку една трансакција.