Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 07 април 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.04.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-ТТК Банка АД Скопје – 5 обични акции
-Алкалоид АД Скопје – 225 обични акции
-ГТЦ АД Скопје – 14 обични акции
-ОИЛКО КДА Скопје – 355 обични акции
-Тутунски Комбинат АД Прилеп – 163 обични акции