Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 06 март 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 03.03.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Жито Лукс АД Скопје - 290 обични акции