Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 06 ноември 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 03.11.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Тутунски комбинат АД Прилеп - 136 обични акции