Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 05 јули 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.07.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Жито Лукс АД Скопје – 133 обични акции
-Македонски Телеком АД Скопје – 529 обични акции