Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 05 април 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 02.04.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Македонски Телеком АД Скопје – 500 обични акции
-Трготекстил Малопродажба АД Скопје – 261 обични акции
-Макпетрол АД Скопје – 26 обични акции