Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 05 октомври 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 02.10.2020 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на: 
- 84 сопствени обични акции по цена од 70.000,00 денари за една акција, преку 1 системска блок трансакција

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 02.10.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 25 обични акции
-Макстил АД Скопје - 554 обични акции
-АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје – 481 обични акции
-Либерти АД Скопје – 802 обични акции
-РЖ Услуги АД Скопје - 204 обични акции
-РЖ Институт АД Скопје – 6 обични акции
-Уготур АД Скопје - 26 обични акции
-РЖ Економика АД Скопје – 24 обични акции
-Пелистерка АД Скопје – 48 обични акции