Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 30 септември 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.09.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Грозд АД Струмица – 40 обични акции
- ТТК Банка АД Скопје – 2 обични акции