Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 30 јануари 2024

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 29.01.2024 година Прилепска Пиварница АД Прилеп изврши откуп на 3 сопствени обични акции по цена од 33.501,00 денар за една акција, преку една трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 29.01.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- НЛБ Банка АД Скопје - 48 обични акции