Откуп на сопствени акции од котирани друштва
петок, 03 јули 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 02.07.2020 година Огражден АД Струмица изврши откуп на 324 сопствени обични акции по цена од 1.550,00 денари за една акција, преку 3 трансакции.