ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
вторник, 03 јануари 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 29.12.2016 година БИМ АД Свети Николе изврши откуп на: -20 сопствени обични акции по цена од 7.210,00 денари за една акција, преку една трансакција.