Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 29 јули 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.07.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Славеј АД Скопје - 150 обични акции