Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 29 јуни 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.06.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Економика АД Скопје - 10 обични акции
- Уготур АД Скопје - 34 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 31 обични акции
- Македонија осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп - 70 обични акции
- Макстил АД Скопје - 470 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје - 12 обични акции