Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 29 јуни 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.06.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Фустеларко Борец АД Битола – 163 обични акции
- Жито Полог АД Тетово – 4 обични акции