Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 29 мај 2024

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.05.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална банка АД Скопје - 4 обични акции
- Макстил АД Скопје - 50 обични акции
- Попова Кула АД Демир Капија - 70 обични акции
- Стопанска банка АД Скопје - 105 приоритетни акции