Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 29 февруари 2024

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.02.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Кланица со ладилник АД Струмица - 67 обични акции
- Алкалоид АД Скопје - 272 обични акции
- Оранжерии Хамзали АД Струмица - 176 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 600 обични акции
- Гранит АД Скопје - 243 обични акции