Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 29 декември 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.12.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонија осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп - 207 обични акции
- Кланица со ладилник АД Струмица - 1 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје - 65 обични акции