Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 28 јули 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.07.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална банка АД Скопје - 271 обични акции
- ТТК Банка АД Скопје - 5 обични акции
- Алкалоид АД Скопје - 157 обични акции