Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 27 август 2018

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 24.08.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Макпромет АД Штип – 22 обични акции.