Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 27 март 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 24.03.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална банка АД Скопје - 141 обична акција