Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 26 септември 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.09.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Макотекс АД Скопје - 85 обични акции
- Макпетрол АД Скопје - 20 обични акции