НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 26 септември 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.09.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје –31 обични акции - Стопанска банка АД Скопје –11 приоритетни акции - НЛБ Тутунска Банка АД Скопје –7 обични акции - ОКТА АД Скопје –65 обични акции - Реплек АД Скопје –50 обични акции - Централна Кооперативна Банка АД Скопје –5 обични акции - МЗТ Пумпи АД Скопје –39 обични акции - Уготур АД Скопје –33 обични акции