НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 26 април 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 25.04.2016година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - БИМ АД Свети Николе –44 обични акции