Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 26 февруари 2024

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.02.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Макпетрол АД Скопје - 20 обични акции
- Кланица со ладилник АД Струмица - 62 обични акции
- Оранжерии Хамзали АД Струмица - 164 обични акции