Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 25 септември 2023

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 22.09.2023 година Тетекс АД Тетово изврши откуп на 3.000 сопствени обични акции по цена од 3.080,00 денари за една акција, преку една системска блок трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.09.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ОКТА АД Скопје - 2 обични акции
- Пелистерка АД Скопје - 53 обични акции