Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 25 мај 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.05.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална банка АД Скопје - 9 обични акции
- Раде Кончар- Апаратна техника АД Скопје - 71 обични акции
- Ветекс АД Велес - 11.291 обични акции