Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 25 март 2024

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.03.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална банка АД Скопје - 20 обични акции