Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 25 декември 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.12.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Кланица со ладилник АД Струмица - 74 обични акции
- Макпетрол АД Скопје - 20 обични акции
- Алкалоид АД Скопје - 476 обични акции
- Оранжерии Хамзали АД Струмица - 198 обични акции
- Раде Кончар- Апаратна техника АД Скопје - 79 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје - 7 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 330 обични акции
- ОКТА АД Скопје - 73 обични акции