Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 25 јануари 2024

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 24.01.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Тутунски комбинат АД Прилеп - 110 обични акции