НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 24 јули 2013
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.07.2013 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Факом АД Скопје - 4 обични акции - БИМ АД Свети Николе –14 обични акции - Хотели Метропол АД Охрид –1.041 обични акции - Стопанска Банка АД Скопје –12 обични акции - ОКТА АД Скопје –41 обична акција