Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 24 јуни 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.06.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
 
- Макпромет АД Штип –15 обични акции
- ТТК Банка АД Скопје –200 обични акции