Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Жито Полог АД Тетово
петок, 24 ноември 2023

Во продолжение преземете го текстот на Намерата за понуда за преземање на Жито Полог АД Тетово.