Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 23 декември 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.12.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална банка АД Скопје - 3 обични акции
- Стокопромет АД Скопје - 72 обични акции
- Агромеханика АД Скопје - 61 обични акции