Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 22 јуни 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 21.06.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- ЖАС АД Скопје - 713 обични акции
- ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово - 266 обични акции