Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 22 ноември 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 21.11.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- МЗТ Пумпи АД Скопје – 10 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 3 обични акции
- Тутунски Комбинат АД Прилеп – 135 обични акции