Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 21 мај 2024

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 20.05.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ЖАС АД Скопје - 60 обични акции
- Раде Кончар- Апаратна техника АД Скопје - 100 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 512 обични акции