НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 21 април 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 20.04.2016година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Вабтек МЗТ АД Скопје –10 обични акции