Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 20 март 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.03.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Гранит АД Скопје - 798 обични акции