Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 20 февруари 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.02.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална банка АД Скопје - 855 обични акции
- Македонија осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп - 102 обични акции
- НЛБ Банка АД Скопје - 120 обични акции
- Алкалоид АД Скопје - 700 обични акции