Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 20 ноември 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.11.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Тетекс АД Тетово - 100 обични акции
- Стопанска банка АД Скопје - 344 приоритетни акции
- РЖ Услуги АД Скопје - 320 обични акции