Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 02 ноември 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 30.10.2020 година ЗК Пелагонија АД Битола изврши откуп на: 
- 50 сопствени обични акции по цена од 2.650,00 денари за една акција, преку 2 трансакции.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 30.10.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-ДС Смитх АД Скопје – 172 обични акции
-Макпетрол АД Скопје – 29 обични акции
-Гранит АД Скопје – 350 обични акции