Бришење на издавачот Жито Караорман АД Кичево од Листата за набљудување
понеделник, 02 октомври 2023

Ве известуваме дека на 02.10.2023 година Берзата изврши бришење на издавачот Жито Караорман АД Кичево од „Листата за набљудување“ што се објавува на веб страница на Берзата, поради тоа што е завршена понудата за преземање на друштвото од страна на преземачот Селаудин Арифи. 
Жито Караорман АД Кичево беше внесен на 14.07.2023 година на „Листата на набљудување“ согласно 61-а од Правилата за котација, поради објавена намера за објавување понуда за преземање на друштвото од страна на преземачот Селаудин Арифи.