Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 02 октомври 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 01.10.2019 година Огражден АД Струмица изврши откуп на 134 сопствени обични акции по цена од 1.250,00 денари за една акција, преку една трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 01.10.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- ТТК Банка АД Скопје – 52 обични акции