Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 19 август 2021

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 18.08.2021 година ОИЛКО КДА Скопје изврши откуп на 710 сопствени обични акции по цена од 6.000,00 денари за една акција, преку една системска блок трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 18.08.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Макпетрол АД Скопје – 58 обични акции
- Алкалоид АД Скопје – 141 обична акција
- Гранит АД Скопје – 273 обични акции