Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 19 јуни 2023

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 16.06.2023 година Факом АД Скопје изврши откуп на 104 сопствени обични акции по цена од 6.984,00 денари за една акција, преку две трансакции.


Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 16.06.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Уготур АД Скопје - 22 обични акции
- Либерти АД Скопје - 674 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје - 172 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 21 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје - 8 обични акции
- ТТК Банка АД Скопје - 2 обични акции
- АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје - 405 обични акции
- Алкалоид АД Скопје - 128 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје - 20 обични акции