Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 19 април 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 16.04.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Аутомакедонија АД Скопје – 510 обични акции