Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 19 март 2018

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 16.03.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Техничка контрола АД Скопје –135 обични акции
- Алкалоид АД Скопје –10 обични акции
- Макпромет АД Штип–22 обични акции