Откуп на сопствени акции
понеделник, 19 февруари 2024

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 16.02.2024 година Прилепска Пиварница АД Прилеп изврши откуп на 100 сопствени обични акции по цена од 33.400,00 денари за една акција, преку една трансакција.